10 Kvaliteter af en god Lærer 10/10

10/10

10. KYO – WA PANG

Som betyder bliver ikke træt.

En Lama bør aldrig blive træt af at give de samme forklaringer igen og igen til deres studerende.

Dette er de 10 kvaliteter som en god lærer besidder, og man bør derfor prøve at finde en Lama som besidder disse.

Hvis man gerne vil være lærer, bør man stræbe efter at opnå disse ti kvaliteter.

Som Je Tsongkapa siger i Lam Rin Chen Mo:

Fordi vi lever i degenererede tider, kan det være svært at finde en Lama som har alle disse ti kvaliteter.

Hvad bør man så gøre? I Tantraen efterspurgt af Subahu (Subhāhu-pariprcchā-tantra) listes kvaliteter som assistenter til tantriske udøvere bør have. Teksten siger endvidere, at hvis disse ikke findes, at assistenter så bør have halvdelen, en kvart eller en ottendedel af disse kvaliteter. Lama Tsongkapa siger, at Herre Atisha sagde, at det samme gør sig gældende for guruer: dvs. at en Lama bør have mindst en ottendedel af disse ti kvaliteter, hvor man tager hensyn til dem der er nemme at opnå og dem der er svære at opnå.

10 Kvaliteter af en god Lærer 6/10

6/10

6. YUN – TEN HLAK – PA

Som betyder overordentlig gode egenskaber.

Lamaen bør have overordentlig gode egenskaber, dvs. bedre end dens studerende.

Lama Tsongkapa siger i Lam Rim Chen Mo, at disse kvaliteter ikke er nok, hvis de er lavere eller på samme niveau som de studerende. Lamaen bør have bedre kvaliteter end deres studerende, fordi man kun bliver bedre ved at træne med en, som er bedre end en selv. Hvis man træner med en, som er dårligere end en selv, bliver man dårligere. Hvis man træner med en på samme niveau, forbliver man på samme niveau.

Disse første seks kvaliteter refererer til Lamaen selv, som person, mens de næste fire refererer til, hvordan Lamaen underviser og sørger for andre.

10 Kvaliteter af en god Lærer 5/10

5/10

5. DE – NYI RAP-TU TOK-PA

Som betyder realiseret tomhed. Lamaen bør have et meget højt niveau af visdomdstræning, hvilket betyder, at Lamaen bør have opnået en direkte opfattelse af virkeligheden, dvs. realiseret tomhed direkte.

Fordi der er meget få, som har opnået en direkte erkendelse af tomhed, siger Je Tsongkapa i Lam Rin Chen Mo, at det er acceptabelt, at Lamaen kender virkeligheden gennem at forstå teksterne og gennem ræsonnementer, dvs. intellektuelt.

10 Kvaliteter af en god Lærer 4/10

4/10

4 . LUNG – GI CHUK

Som betyder rig i viden om teksterne.

En Lama bør have stor viden om de buddhistiske tekster.

Som Je Tsongkapa siger i Lam Rim Chen Mo:

Det er ikke nok at have de tre kvaliteter som stammer fra at disciplinere bevidstheden gennem de Tre Træninger. Lamaer bør derfor have rig lærdom i de tre skriftsamlinger. Geshe Dromtönba sagde, at når Mahayana-guruer giver en forklaring bør deres studerende opnå en dyb forståelse. Når de anvender belæringerne i praksis, bør de demonstrere, hvad er nyttig i tider hvor undervisninger er på vej ned, og hvad er brugbar i den specifikke situation.

10 Kvaliteter af en god Lærer 3/10

3/10

3. NYER – SHI – WA

Som betyder meget fredfyldt. Den tredje af de Tre Træninger. Visdomstræning. På sanskrit, en form af shamata man bruger.

Som Je Tsongkapa siger i Lam Rim Chen Mo:

En god Lama har fuldført visdomstræning, hvor Lamaen anvender den specielle shamata-koncentration for at undersøge virkeligheden. Dvs. Lamaen bør have opnået fuldstændig shamata, hvor man analyserer betydningen af virkeligheden ved hjælp af meditativ sindsro, hvor bevidstheden bliver brugbar.

Shamata er et redskab, som du kan bruge for at koncentrere dig på hvad som helst. Men hvis du retter shamata mod det mest ærbare objekt, tomhed, at analysere den ultimative virkelighed, så kan du stoppe al din lidelse.

10 Kvaliteter af en god Lærer 2/10

2/10

2. SHI – WA

Som betyder fredfyldt. Den anden af de Tre Træninger. En form for samadhi på sanskrit.

En Lama har mindfulness og meditativ koncentration, så han/hun er opmærksom på hvad han/hun laver, så han/hun ikke bryder sin etiske disciplin (den første af de Tre Træninger).

Som Je Tsongkapa siger i Lam Rim Chen Mo:

Meditativ koncentration er en mental tilstand, hvor bevidstheden forbliver fredfyldt trukket tilbage. Dette opnås ved at støtte sig til opmærksomhed og årvågenhed i sin etiske disciplin, ved at vende sig væk fra ugerninger og udføre gode gerninger.

10 Kvaliteter af en god Lærer 1/10

1/10

Arya Asanga

Fra Mahāyāna-sūtra-alaṃkāra-śāstra

Arya Asanga kommunikerede med Buddha Maitreya, som sagde, at for at finde en kvalificeret Dharma-lærer (she-nyen; spirituel ven), skal du kigge efter 10 kvaliteter:

.

1. DÜL – WA

Som betyder tæmmet eller kontrolleret. På Sanskrit: Vinaya.

Man skal kigge efter en disciplineret lærer, som har tæmmet sit sind og kan kontrollere det.

Det betyder en lærer, som kan holde disciplinen, dvs. opfører sig etisk og moralsk rigtigt.

Man kan kun (etisk) disciplinere andre, hvis man selv er (etisk) disciplineret.

.

Som Je Tsongkapa siger i Lam Rim Chen Mo:

Sanserne følger efter ethvert (upassende) objekt, og fører dig, ligesom en vild hest, til at udføre upassende handlinger. Ligesom en træner tæmmer en vild hest med en god bidsel og trense, lærer en god Lama at kontrollere sine sanser med god etisk disciplin.