Forberedende Bøn

Indledende Bøn / Præliminarier

Ngön Drö Nyam Len

Kort Metode for at tage Tilflugt

Namo Guru Bye
Namo Buddhaya
Namo Dharmaya
Namo Sanghaya    3X

Namo Tri Ratnaya

Meditere på at tage tilflugt og at generere bodhicitta

sang gye choe dang tsog kyi chog nam la
jang chub bar du dag ni kyab su chi
dag ghi jin sog gyi pai so nam kyi
drö la pen chir sang gye drub par shog

Jeg tager tilflugt i Buddha, Dharma og Sangha indtil oplysning. Gennem udøvelse af generøsitet og de andre perfektioner må jeg blive en buddha til fordel for alle levende væsener.

De Fire Ubegrænsede Meditationer

Semchen Tamche Dewa Dang Dewai Gyu Dang Denpar Gyur Chik

Ubegrænset Kærlighed – Må alle væsener få lykke og dens årsager

Semchen Tamche Dungal Dang Dungal Gyi Gyu Dang Drelwar Gyur Chik

Ubegrænset Medfølelse – Må alle væsener være fri fra lidelse og dens årsager

Semchen Tamche Dungal Mepai Dewa Dang Min Drelwar Gyur Chik

Ubegrænset Glæde – Må alle væsener aldrig være adskilt fra den store glæde som er hinsides al elendighed

Semchen Tamche Nyering Chak Dang Nyi Dang Drelwai Tangnyom La Nepar Gyur Chik

Ubegrænset Sindsligevægt – Må alle væsener have sindsligevægt, upåvirket af tiltrækning til ens kære og aversion mod andre

Rensning af Stedet og Transformation af Ofringerne

Tham cä du ni sa zhi dag
Seg ma la sog me pa dang
Lag thil tar nyam benduryä
Rang zhin jam por nä gyur cig

Må jorden blive ren uden ujævnhed eller torne, blød som et barns håndflade og glat i natur, som lapis lazuli.

Lha dang mi yi chö pä dzä
Ngö su sham dang yi kyi trül
Kün zang chö trin la na me
Nam khä kham kün khyab gyur cig

Må de virkelige og forestillede offergaver af guder og mennesker, såvel som skyerne af Bodhisattva Samantabhadras ypperste offergaver fylde hele omfanget af det ubegrænsede rum.

Offer Mantra

OM NAMO BHAGAWATE BENZA SARA PRAMARDANE TATHAGATHAYA ARHATE SAMYAK SAM BUDDHAYA TAYATHA OM BENZE BENZE MAHA BENZE MAHATETSA BENZE MAHAVIDYA BENZE MAHABODHICITTA BENZE MAHABODHI MANDOPA SAMKRAMANA BENZE SARWA KARMA AWARANA BHISHO DANA BENZE SOHA

At Udtrykke Sandhedens Kraft

Kön chog sum gyi den pa dang
Sang gyä dang jang chub sem pa tham cä kyi jin gyi lab dang
Tshog nyi yong su dzog pä ngathang chen po dang
Chö kyi ying nam par dag cing sam gyi mi khyab pä tob kyi de zhin nyi du gyur cig

Ved de Tre Juvelers sandhedskraft og alle Buddhaers og Bodhisattvaers velsignelser, og ved den store styrke genereret ved de to akkumuleringer og dharmadatuens rene og ufattelige magt, må disse offergaver blive virkelige

Påkaldelse af Medicinbuddhaen

Ma lü sem cän kün gyi gön gyur cing
Dü de pung cä mi zä jom dzä lha
Ngö nam ma lü yang dag khyen gyur pä
Com dän khor cä nä dir sheg su sol

Beskytter af alle væsener uden undtagelse, uophørlige undertvinger af dæmoner og energier, Guddom, den der ved alt fuldstændigt. Bhagavan og ledsagere, vær venlig at komme her.

Syv-Grenet Bøn

Go sum gü pä go nä chag tshal lo
Ngö sham yi trül chö pa ma lü bül
Thog me nä sag dig tung tham cä shag
Kye phag gewa nam la je yi rang
Khor wa ma tong bardu leg zhug nä
Drola chö kyi khorlo korwa dang
Dag zhan ge nam jang chub chenpor ngo

Med krop, tale og sind bøjer jeg mig. Jeg ofrer virkelige og visualiserede offergaver. Jeg anerkender alle mine dårlige gerninger, samlet siden begyndelsesfri tid. Jeg glæder mig over alle gode gerninger. Jeg anmoder om, at alle Buddhaer bliver og drejer Dharma-hjulet for os. Jeg tilegner mine egne og andres dyder til den store Oplysning.

At Tilbyde Mandalaen

Sa Zhi Pö Kyi Jug Shing Metog Tram
Ri Rab Ling Zhi Nyi Ndä Gyän Pa Di
Sang Gyä Zhing Du Migte Ül War Gyi
Dro Kün Nam Dag Zhing La Chöpar Shog

Denne jord salvet med parfume, strøet med blomster, pyntet med Meru-bjerget, fire kontinenter, sol og måne, tilbyder jeg gennem visualisering som et rent Buddha-land. Må alle levende væsener således nyde denne rene verden.

IDAM GURU RATNA MANDALA KHAM NIRYATAYAMI

.

Bøn og Mantra til at anmode om Rodguru
Lama Gangchen Lobsang Thubten Trinley Yarpels Velsignelse

Lo Chog Zang Pö Päl Gyur Tra Shi Pa
Thub Chen Tän Pä Thrin Lä Yar Ngö Nda
Phel Je Dro Lor Tsham Pä Dzä Pa Cän
Pal Dän Lamä Zhab La Sol Wa Deb

I tidligere liv viste du dig som Zangpo Tashi, Den Lykkevarslende, pragt af det ædle øverste intellekt, nu vokser du som den tiltagende måne, aktiviteterne af den store vismands lærdomme, Lobsang Thubten Trinley Yarpel, der handler præcist i overensstemmelse med den mentale kapacitet af væsener for deres udvikling og modning, foran fødderne af denne glorværdige og pragtfulde Lama tilbyder jeg min bøn og anmodninger.

OM AH GURU VAJRADHARA SUMATI MUNI SHASANA KARMA UHTA VARDANYE SHRI BHADRA VAR SAMANYE SARVA SIDDHI HUNG HUNG

Må du give os de verdslige og ekstraordinære siddhis af Lama Vajradhara, det ædle sind af Buddhas belæringer, hvilket øger aktiviteten af de Ædle Glorværdige.

Metode til at Nå den Sande Indre Guru

Dag gi jetsün lama thug je cän
Nyam thag dag la thug je zig su söl 
Gye pä zhäl zang dag la tän du söl 
U yung sung gi nang wa tsäl du söl

Min dyrebare og hellige guru, vis mig venligst dit smukke smilende ansigt. Giv mig velsignelserne af din betagende tale og se på mig, som er plaget af lidelse, med dit uendeligt medfølende sind.

Tse cig nying nä söl wa deb pä tshe
De chen khorlö ü su leg zhug nä
Yi la sam pä dö dön ma lü pa
Geg me lhün gyi drub par jin gyi lob

Nu bønfalder jeg dig fra det dybeste af mit hjerte, med ensrettet-fokuseret koncentration: Når jeg mediterer på dig på issen af mit hoved, vær så venligt yndefuldt at tage din plads i midten af lyksalighedens rat, og velsign mig, så jeg er i stand til at udrette, hvilket som helst dydigt ønske som kommer til mit sind, hurtigt, nemt og uden undtagelse.

Tshog nyi sog dang dig tung shag pä tshe
Dün gyi nam khä ü su leg zhug nä
Lab chen tshog nyi yong su dzog pa dang
Cä rang nye tung jang war jin gyi lob

Når jeg kalder på dig, vis dig venligst fuld af fred i rummet foran mig, så jeg kan fuldende de to akkumuleringer af fortjeneste og visdom, på samme måde som en stor, voksende bølge, for at rense alle mine negative handlinger.

Jang chub bar gyi nyin tshän dü kün tu
Nying ü pä mä ze’u drur leg zhug nä
Jang chub drub pä gäl kyen kün zhi zhing
Thün kyen de lag drub par jin gyi lob

Når jeg beder til dig fra mit hjerte, venligst tag sædet i midten af ​​lotussen i mit hjerte med stor glæde, og forbliv der på alle tidspunkter; dag og nat, indtil jeg opnår essensen af ​​oplysningen, og velsign mig, så jeg kan opnå alle gunstige betingelser, der fører til lykke, og så alle betingelser som blokerer vejen til frihed bliver knust.

Dag gi lo na chö la chog pa dang
Chö min sam jor ngän pa zhi wa dang
Chö dang thün pä dö dön ma lü pa
Bä me lhün gyi drub par jin gyi lob

Velsign mig, så jeg nemt kan udføre alle ønsker i overensstemmelse med Dharmaen, pacificere alle onde tanker og handlinger, og fuldt og fast indstille mit sind i Dharmaens retning

Dor na deng nä tshe rab tham cä dang
Di chi bar do nä kab tham cä du
Re sä kyab nä lama khye lä me
Thug je’i cän gyi dag la zig su söl

Kort sagt, fra nu af, i alle mine liv i fremtiden og i Bardoen, behøver jeg ingen anden tilflugt end dig. Venligst se på mig med dine medfølende øjne.

Gön kyab dräl wä nyam thag dag cag la
Jetsün lamä thug je rab gong nä
Ku dang sung gi nang wa dräl me du
Nyam su nyong wä käl zang thob par shog

Venligst vær opmærksom på dette lidende væsen uden tilflugt, og moden min almindelige krop, tale og sind, så jeg opnår lyksaligheden af den uadskillelige enhed med din hellige krop, tale og sind.

Kye wa kün tu yang dag lama dang
Dräl me chö kyi päl la long cö cing
Sa dang lam gyi yön tän rab dzog nä
Dorje chang gi go phang nyur thob shog

Aldrig adskilt fra din hellige krop, tale og sind, må jeg altid nyde medgang. Gennem alle mine liv må jeg aldrig være adskilt fra den perfekte guru, og så nyde Dharmaens pragt. Ved at fuldende dyderne af stierne og bhumierne må jeg hurtigt opnå Vajradharas tilstand.

Anmodning om at blive af én natur med guruen

Essensen af ​​Ganden Chagkya Chenpo – Mahamudra bøn om at påkalde velsignelser fra den Store Far og den Store Mor

Pha Khyö Kyi Ku Dang Dag Gi Lü
Pha Khyö Kyi Sung Dang Dag Gi Ngag
Pha Khyö Kyi Thug Dang Dag Gi Yi
Dön Yer Me Cig Tu Jin Gyi Lob

Min begrænsede krop og din hellige krop, min far, min normale tale og din rene tale, min far, mit lidende, ufærdige sind og dit store, fuldt fredelige sind, min far. Gennem din velsignelse må dine tre hellige rene energier forenes med mine.

Ma Khyö Kyi Ku Dang Dag Gi Lü
Ma Khyö Kyi Sung Dang Dag Gi Ngag
Ma Khyö Kyi Thug Dang Dag Gi Yi
Dön Yer Me Cig Tu Jin Gyi Lob

Min begrænsede krop og din hellige krop, min mor, min normale tale og din rene tale, min mor, mit lidende, ufærdige sind og dit store, fuldt fredelige sind, min mor. Gennem din velsignelse må dine tre hellige rene energier forenes med mine.

Buddha Shakyamuni – Shakya Thub Pa

OM MUNI MUNI MAHA MUNI SHAKYAMUNIYE SOHA