Trijang Rinpoche Shab Ten

HH Trijang Rinpoche
HH Trijang Rinpoche

Om svasti

De chen chö ying mi che gyu trül sug
Bum trag da wä dang ki ngön kyü pa
Chom dän chi me päl dsin he ru kä
Tag tän dor je sog gi chog jin dsö

Den illusoriske form af stor lyksalighed og sfæren af virkeligheden i uadskillelig forening, der er omfavnet af farven af hundredetusinde måner, åh Sejrende Heruka, som er indehaver af udødelighedens herlighed, skænk den øverste gave af det evige Vajra-liv.

Thub tän nying po dsin ching pel wa la
Lo sang jam yang la mä je dro shing
Gyäl wa kün dang ye she nyam nye pa
Lü chän gya tsö gön la söl wa deb

At holde og udbrede essensen af den Mægtiges belæringer, du følger Mester Manjushri Lobsangs eksempel. Du har opnået ligestilling i visdom med alle Buddhaer. Jeg anmoder dig, beskytteren af ocean-lignende væsener.

Ring nä tän dang dro wä dön chen po
Kyong wä thug kye kya reng kyi drang pä
Da dräl chog gi trül ku pä mö nyen
Nam yang nub me ling dir tag shug söl

Anført af auroraen af din lange tids motivation. For at opfylde de store hensigter af belæringen og væsenerne, Solen af den mageløse øverste inkarnation, Jeg beder dig at forblive altid i denne verden uden nogensinde at gå ned.

Nam mang do dang gyü de shung gyä chü
Käl sang thar pä lam gyi sog sung su
Gye la khä tsül päl yön yong dsog pä
She nyen ma wä wang por shab tän shog

Essensen af forhandlingerne af de mange aspekter af Sutraer og Tantraer, delende med de heldige for deres livskraft. Med herligheden af dine lærde kvaliteter fuldstændig, Åh ærværdige Mester, kan du som Herre af tale forbliver med fødderne urokkeligt.

Shön nu nyi nä thub pä tül shug kyi
Leg dam go sum chö pa rab tsün pä
Tän dang tön pa chig gyur dül wä chö
Dsin la nye war khor shin tso she shog

Fra en meget ung alder, ved den Mægtiges etik, dine tre døres adfærd er fuldstændig disciplineret. Ved at holde Vinaya Dharmaen, som både er belæringen og læreren, må du leve som den store Upali.

Drang yä dro kün jang chub chen pö sar
Ug yung lhag sam sang pö tob dar shing
Chin drug du wa nam shi chö chog gi
Ma lü gyäl wä she pa kong nü shog

For at give oplysningens ånde til de talløse væsener, må styrken af din gavnlige øverste tanke vokse.
Med den højeste adfærd fra de seks Paramitaer og de fire samlinger,
må Du opfylde Buddhaernes hensigt uden undtagelse.

Shung sang tong du leg shä gya tso cher
Yong ngag jang chub lam gyi rim pa sog
A ti sha dang jam gön la ma yi
Dam pä söl dsin chog tu yün tän shog

De graduerede faser af stien og så videre, rost som det store hav af belæringer, hvori der samles tusindvis af fremragende forhandlinger, undervist af Atisha og Guru Manjunatha. Må du for evigt forblive urokkeligt som den øverste indehaver af deres tradition.

Chog sum den jin lu wa me pa dang
Den nyi sung jug kün kyab chö nyi thu
Dag chag mö gü gyur me nü tob ki
Mön dön yong drub ge tsän tag phel shog

Ved den ufejlbarlige sandhed af de ypperste Tre Juveler, ved magten af
den altgennemtrængende virkelighed af foreningen af de to sandheder, ved magten af vor uforanderlige tro og respekt, må betydningen af vore bønner blive opfyldt, og må de lykkevarslende tegn altid blomstre.

HH Trijang Rinpoche
HH Trijang Rinpoche

Skriv et svar til os

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.