De Tre Vigtigste Stier 15/15

15/15

ཞེས་པ་འདི་ནི་མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གྱིས་ཚ་ཁོ་དབོན་པོ་ངག་དབང་གྲགས་པ་ལ་གདམས་པའོ༎

Disse instruktioner blev meddelt til Ngawang Drakpa, en munk fra Tsako-distriktet, af denne meget lærde buddhistiske munk, den glorværdige Lobsang Drakpa.

De Tre Vigtigste Stier 14/15

14/15

།དེ་ལྟར་ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི།

།གནད་རྣམས་རང་གི་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་ཙེ།

།དབེན་པ་བསྟེན་ཏེ་བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་བསྐྱེད་ནས།

།གཏན་གྱི་མདུན་མ་མྱུར་དུ་སྒྲུབས་ཤིག་བུ།

Når du har fattet så godt som jeg har, de væsentlige punkter

af hvert af de tre vigtigste stier som forklaret,

så gå i isolation, min søn, gør en mægtig indsats,

og vind hurtigt dit ultimative ønske.

De Tre Vigtigste Stier 13/15

13/15

།གཞན་ཡང་སྣང་བས་ཡོད་མཐའ་སེལ་བ་དང།

།སྟོང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་ཞིང་སྟོང་པ་ཉིད།

།རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འཆར་བའི་ཚུལ་ཤེས་ན།

།མཐར་འཛིན་ལྟ་བའི་འཕྲོག་པར་མི་འགྱུར་རོ།

Desuden forhindrer indsigten den ekstreme eksistens;

Tomhed den af ikke-eksistens, og hvis

du ser, hvordan tomhed viser sig i årsag og virkning

vil du aldrig blive forlokket ved ekstreme standpunkter.

De Tre Vigtigste Stier 12/15

12/15

།ནམ་ཞིག་རེ་འཇོག་མེད་པར་ཅིག་ཅར་དུ།

།རྟེན་འབྲེལ་མི་བསླུར་མཐོང་བ་ཙམ་ཉིད་ནས།

།ངེས་ཤེས་ཡུལ་གྱི་འཛིན་སྟངས་ཀུན་འཇིག་ན།

།དེ་ཚེ་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་རྫོགས་པ་ལགས།

På et tidspunkt er de ikke længere uforenelige, men kommer sammen;

Bare at indse, at indbyrdes afhængighed aldrig svigter

bringer erkendelse, som ødelægger, hvordan du opfatter objekter,

og så vil din analyse med indsigt være færdig.

De Tre Vigtigste Stier 11/15

11/15

།སྣང་བ་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་དང།

།སྟོང་པ་ཁས་ལེན་བྲལ་པའི་གོ་བ་གཉིས།

།ཇི་སྲིད་སོ་སོར་སྣང་བ་དེ་སྲིད་དུ།

།ད་དུང་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་རྟོགས་པ་མེད།

Du har endnu ikke realiseret de Dygtiges tanke

så længe du synes to ideer er forskelligartede:

Tingenes fremtræden – ufejlbarlig indbyrdes afhængighed;

og tomhed – ud over at tage et standpunkt.

De Tre Vigtigste Stier 10/15

10/15

།གང་ཞིག་འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི།

།རྒྱུ་འབྲས་ནམ་ཡང་བསླུ་བ་མེད་མཐོང་ཞིང།

།དམིགས་པའི་གཏད་སོ་གང་ཡིན་ཀུན་ཞིག་པ།

།དེ་ནི་སྔས་རྒྱས་དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས།

En person er startet på stien, som behager Buddhaerne

når han ser, at for alle objekter i cirklen eller udenfor

årsag og virkning aldrig kan svigte,

og når de for ham mister al fast fremtræden.

De Tre Vigtigste Stier 9/15

9/15

།གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་མི་ལྡན་ན།

།ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་གོམས་བྱས་ཀྱང།

།སྲིད་པའི་རྩ་བ་བཅད་པར་མི་ནུས་པས།

།དེ་ཕྱིར་རྟེན་འབྲེལ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ལ་འབད།

Du kan mestre forsagelse og bodhicitta,

men medmindre du har visdommen til at opfatte virkeligheden

kan du ikke hakke roden over til det ​​cykliske liv.

Gør derfor en indsats for at opfatte indbyrdes afhængighed.

De Tre Vigtigste Stier 8/15

8/15

།ཤུགས་དྲག་ཆུ་བོ་བཞི་ཡི་རྒྱུན་གྱིས་ཁྱེར།

།ཟློག་དཀའ་ལས་ཀྱི་འཆིང་བ་དམ་པོས་བསྡམས།

།བདག་འཛིན་ལྕགས་ཀྱི་དྲ་བའི་སྦུབས་སུ་ཚུད།

།མ་རིག་མུན་པའི་སྨག་ཆེན་ཀུན་ནས་འཐིབས།

།མུ་མེད་སྲིད་པར་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་རུ།

།སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱིས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མནར།

།གནས་སྐབས་འདི་འདྲར་གྱུར་པའི་མ་རྣམས་ཀྱི། །ངང་ཚུལ་བསམས་ནས་ནས་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་པར་མཛོད།

De bliver revet med på fire voldsomme flodstrømme,

lænket fast til fortidens gerninger, svært at ændre,

proppet i et stålbur af at holde fast i “selvet”,

kvalt i kulsort uvidenhed.

I en grænseløs cirkel er de født, og i deres fødsler

bliver de tortureret af tre lidelser uden pause;

Tænk på, hvordan jeres mødre har det, tænk på hvad der sker med dem:

prøv at udvikle denne højeste bodhicitta.

De Tre Vigtigste Stier 7/15

7/15

།ངེས་འབྱུང་དེ་ཡང་རྣམ་དག་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱིས།

།ཟིན་པ་མེད་ན་བླ་མེད་བྱང་ཆུ་ཀྱི།

།ཕུན་ཚོགས་བདེ་བའི་རྒྱུ་རུ་མི་འགྱུར་བས།

།བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད།

Forsagelse i sig selv, kan aldrig bringe

en uforlignelig Buddhas fuldstændige lyksalighed,

medmindre det er bundet af den reneste bodhicitta, og derfor,

søger de vise det høje ønske for oplysning.

De Tre Vigtigste Stier 6/15

6/15

།དེ་ལྟར་གོམས་པས་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ།

།ཡིད་སྨོན་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྐྱེ་ཞིང།

།ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཐར་པ་དོན་གཉེར་བློ།

།བྱུང་ན་ཚེ་ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་པ་ལགས།

Når du har mediteret således og ikke engang føler

et øjebliks ønske for de gode ting af det cykliske liv,

og når du begynder at tænke både dag og nat

om at opnå befrielse, har du fundet forsagelse.